(WiFi)netwerk en internet

Verbindingen

Betrouwbare verbindingen tussen al je apparaten in het netwerk en veilige verbinding naar je bedrijf.

Altijd en overal veilig verbonden

Advies, installatie en beheer van (WiFi)netwerkverbindingen, verbindingen naar je bedrijf of het internet.
Wij zorgen er voor dat je met je bedrijf verbonden bent.

LAN

Zijn al je apparaten optimaal en veilig met elkaar verbonden? Met het plaatsen van de juiste apparatuur en bijbehorende configuratie zorgen we voor optimale verbindingen.

WIFI

Trage of wegvallende draadloze verbindingen of helemaal geen bereik? Met het plaatsen van de juiste apparatuur op de juiste plek helpen we je met een zo optimaal mogelijk WiFi-netwerk. 

Internet

Je huidige internetverbinding voldoet niet? Wij onderzoeken graag de mogelijkheden. We helpen je met het maken van de juiste keuze en verzorgen de juiste implementatie van de nieuwe verbinding binnen je bedrijf.

VPN

Thuiswerken of een veilige verbinding tussen verschillende vestigingen? We kunnen de mogelijkheden voor je onderzoeken en implementeren.

Wil je meer weten of je netwerk optimaliseren?